Over ons

Afdeling Zeeland maakt onderdeel uit van Bouwend Nederland en valt binnen de Regio Zuid. Bouwend Nederland is de grootste ondernemersorganisatie in de bouw en behartigt de belangen van de bij haar aangesloten bouw- en infrabedrijven. In de Provincie Zeeland zijn 90 bouw- en infrabedrijven lid van Afdeling Zeeland. Deze leden zijn professionele ondernemingen die zich als kwalitatieve bouwers in de markt onderscheiden. Alle gespecialiseerde bouw- en infradisciplines zijn in de Afdeling Zeeland vertegenwoordigd.  Meer informatie klik hier.

De leden van Afdeling Zeeland verschillen onderling qua bedrijfsactiviteiten en bedrijfsgrootte. Het gemeenschappelijke kenmerk van de leden is dat het allemaal MKB bedrijven zijn, die hun omzet voor 50% of meer realiseren in de eigen gemeente! Logisch dus dat de Afdeling Zeeland in haar lobby de positie van het MKB centraal stelt. In overleggen met de gemeenten, het Waterschap, de provincie en andere professionele opdrachtgevers pleiten we ervoor dat het lokale MKB eerlijke kansen krijgt bij aanbestedingen. Ook stimuleren we andere aanbestedingsvormen waarbij het MKB zich kan onderscheiden op innovatie en duurzaamheid. De kracht van deze lobby wordt verder versterkt door het feit dat de Afdeling Zeeland de volledige provincie bestrijkt: één provincie, één aanspreekpunt.

Afdeling Zeeland heeft in 2015 een nieuw activiteitenprogramma "Anders aan de Slag" ontwikkeld dat staat voor een toekomstgerichte aanpak. Doelstelling van dit programma is om de praktijk van het MKB bouw- en infrabedrijf goed te laten aansluiten op nieuwe trends en ontwikkelingen. Meer informatie klik hier.