Lidmaatschap

Lid zijn van Afdeling Zeeland betekent dat je:

 • collega's ontmoet tijdens de diverse activiteiten en netwerk bijeenkomst die de Afdeling organiseert.
  "De kennis en ervaringen die je met elkaar uitwisselt daar kan je als bouwer enorm veel van leren".
  "Je komt op eens bezoek bij de bouwplaats van een collega. Daar kom je anders niet."
  "We zien elkaar regematig en bouwen een band op, dan durf je elkaar makkelijker dingen te vragen."
  "Vroeger droegen we kennis over, nu gaat het veel meer om de kennisuitwisseling van de leden zelf"
 • praktische hulp krijgt bij de meest uiteenlopende zaken waar je als ondernemer tegen aan loopt.
  "Het is fijn om een eigen aanspreekpunt te hebben dat voor je klaar staat en waar je met al je vragen terecht kan."
  "Ik krijg praktische ondersteuning bij mijn vragen over actuele zaken die spelen in de branche."
 • lokale marktkennis benut en zichtbaar bent bij lokale opdrachtgevers.
  "De Afdeling heeft haar wortels in de Provincie en snapt wat er hier speelt en speelt daarop in."
  "We mobiliseren een heel groot netwerk en worden in de Provincie als het platform voor de bouw erkend."
  "We onderhouden via de Afdeling onze contacten met de lokale stakeholders (gemeenten, scholen, provincie) en dat doe je alleen niet zo snel"

Lid worden ?
Het lidmaatschap van Bouwend Nederland staat open voor in Nederland gevestigde bouw- en infrabedrijven.

Gedetailleerde informatie over het lidmaatschap, aanmelden, de lidmaatschapsvoordelen en de nadere criteria die aan het lidmaatschap zijn verbonden, leest u op de website van Bouwend Nederland. Via deze site kunt u ook het algemeen reglement, de statuten en het contributiereglement downloaden.