Anders aan de Slag

De bouw- en infrawereld verandert snel. Om hier goed op in te kunnen spelen is het noodzakelijk dat de activiteiten van Afdeling Zeeland en haar leden aansluiten op deze veranderende realiteit. Daarom is het bestuur eind 2014 gestart met "Anders aan de Slag". Dit is de titel van het nieuwe activiteitenprogramma wat staat voor een toekomstgerichte aanpak. Het bepalen van deze activiteiten gebeurt samen met de leden. In onze bestektekening "Anders aan de Slag" lees je over onze visie. Klik hier.

Belangrijke kernbegrippen uit de "Anders aan de Slag" aanpak zijn:

  • Zichtbaar zijn (profileren)
  • Strategiebepalen (kiezen)
  • Samenwerken (verbinden)
  • Innoveren (product/proces)
  • Communiceren (intern/extern)
  • Marketing (klant centraal stellen)
    Op deze website zullen we steeds in korte zinnetjes en met praktische tips toelichten wat deze kernbegrippen voor een bouwondernemer kunnen betekenen.