Actueel »Zeeuwse bouwsector wil omzetgroei vasthouden door lokaal intensiever samen te werken

20-06-2018

De totale omzet van aangesloten leden is de afgelopen jaren flink gestegen en kwam in 2017 met 603 miljoen voor het eerst boven het niveau uit van voor 2009. Dit blijkt uit de jaarlijkse enquête die Bouwend Nederland hield onder de Zeeuwse bouw- en infrabedrijven die zij vertegenwoordigt. De Zeeuwse bouwsector kan rekenen op een hogere omzet, maar verwacht verdere prijsstijgingen van arbeid en materiaal in 2018.

Bouwend Zeeland is een onderdeel van Bouwend Nederland en vertegenwoordigt 78 lidbedrijven. Jaarlijks worden zij gevraagd naar de omzetontwikkeling en bedrijfseconomische verwachtingen. Door deze uitkomsten te vergelijken met de metingen van het CBS voor de totale bouwnijverheid op landelijk en provinciaal niveau ontstaat een regionaal beeld. 

Zeeuwse bouwbedrijven positief over omzetstijging 
Hoewel de totale omzet van Zeeuwse bouwbedrijven is gestegen, heeft deze zich in de eerste drie maanden van 2018 op individuele basis wisselend ontwikkeld: bij 37% is de omzet toegenomen, bij 36% bleef deze gelijk en 28% zag de omzet dalen. Voor de komende drie maanden verwacht maar liefst 70% van de Zeeuwse bouw- en infraondernemers dat de omzet zal toenemen. In heel Nederland geldt dat voor 59% van de bouw- en infraondernemers.

Van de Zeeuwse bouwbedrijven verwacht 83% dat de eigen prijzen de komende drie maanden zullen stijgen, waar dit landelijk 61% bedraagt. De verwachte prijsstijging wordt vooral veroorzaakt doordat bouwbedrijven stijgende kosten van materialen en arbeid doorberekenen in hun prijzen.

Lokale utiliteitsbouw trekt fors aan
Sterke groei van de utiliteitsbouw in 2018 - van naar verwachting 14% - zorgt ervoor dat de totale productie toeneemt in lijn met het landelijke gemiddelde. Dit ondanks dat de woningbouw in Zeeland voor het tweede jaar op rij stagneert en ook de groeiversnelling van de Nederlandse grond-, weg- en waterbouw aan Zeeland voorbij gaat. Zeeuwse bouwers hebben voor 8,1 maanden werk in portefeuille. Daarmee blijven ze wat achter op het landelijk gemiddelde van 10,4 maanden. Dit is ook terug te zien in de beoordeling van de orderpositie welke door 71% van de Zeeuwse bouw- en infraondernemers wordt beoordeeld als normaal en door 29% als groot. Het percentage dat de orderportefeuille als groot beoordeelt ligt landelijk op 43%.

Intensiever samenwerken op lokaal niveau
Momenteel ondervindt bijna de helft van de Zeeuwse bouwbedrijven belemmeringen bij de productie, waar dit vorig jaar nog maar circa een kwart was. Vooral wordt hinder ondervonden door problemen in de materiaal- of materieelvoorziening, een tekort aan arbeidskrachten en weersomstandigheden. Een gebrek aan orders werd door geen van de ondervraagde bouw- en infraondernemers als belemmering genoemd.

“Als we kijken naar de enorme opgave die ons alleen al staat te wachten om alle huizen uiterlijk in 2050 CO2-neutraal te maken, dan liggen hier voor ons veel uitdagingen te wachten. Om aan deze vraag te voldoen zullen we innovatief moeten zijn en onze krachten verder moeten bundelen. Mooi voorbeeld hiervan is de ondertekening van het Zeeuws Energie Akkoord,” zegt Martijn van Sabben Voorzitter Bouwend Nederland Afdeling Zeeland en Directeur Aannemingsbedrijf Fraanje. “Door intensief op regionale en lokale schaal samen te werken willen we in Zeeland het doel dat in het landelijk Energieakkoord is vastgelegd halen!”

« Terug naar nieuwsoverzicht