Actueel »Gemeente Terneuzen stelt 5%-regeling voor bouwpilot bij

Gemeente Terneuzen stelt  5%-regeling voor bouwpilot bij 28-03-2012

De gemeente Terneuzen is voornemens SROI structureel op te nemen in haar inkoopbeleid. Middels enkele pilots wil de gemeente ervaring op doen bij de vertaling van de zogenaamde 5% eis in maatwerkoplossingen per sector. Bouwend Nederland Afdeling Zeeland zit bij het Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen aan tafel en denkt mee over werkbare uitvoeringsafspraken voor de Zeeuwse aannemers. Zo is voor de pilot Canadalaan van Sas van Gent de 5%-regeling  bijgesteld. De SROI-eis was 5% van de aanneemsom en is nu gesteld op 7% van de loonsom. Dit is een veel reëler uitgangspunt voor werken met een lage looncomponent. Behalve proportionaliteit pleiten we ook voor: meer uniformiteit, opleiden tot startkwalificaties,  bbl-leerlingen meetellen en zoeken naar mogelijkheden om, nieuwe instroom te genereren.« Terug naar nieuwsoverzicht