Actueel »Noodkreet Zeeuwse Corporaties

Noodkreet Zeeuwse Corporaties 10-12-2012

De Zeeuwse Corporaties zoeken steun bij Provincie en andere partners in de bouw om gezamenlijk een brief aan Minister Blok te sturen. Als de voorliggende plannen (verhuurdersheffing) onverkort doorgaan heeft dit grote gevolgen voor de investeringen in de Zeeuwse woningvoorraad. Corporaties zijn voor onze woningmarkt belangrijke investeerders in (energiezuinige) nieuwbouw en onderhoud. In de Provinciale Commissie Wonen, waar Bouwend Zeeland ook deel vanuit maakt is vastgesteld dat met een goed onderbouwd pleidooi, de Minister overtuigd moet worden dat de huidige regeling zorgvuldig uitgewerkt wordt met oog voor de lokale verdiencapaciteit van de corporaties en regionale verschillen (lage WOZ-waarden, krimp). Noodkreet Zeeuwse Corporaties« Terug naar nieuwsoverzicht